Institutionsbestyrelse

Nørrevang Børnehus er tilknyttet Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa. Nørrevang Børnehuset ledes af en institutions bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse og drift af institutionen, og udarbejder principper for institutionens virksomhed.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene på et forældremøde. Daginstitutionens leder har den administrative, personalemæssige pædagogiske ledelse af institutionen, og er overfor bestyrelsen ansvarlig for daginstitutionens virksomhed.