Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer rummer mange aspekter lige fra at kunne udtrykke sig gennem forskellige materialer til at udtrykke sig gennem dans, musik, teater m.m. ( Kultur indeholder også mange kontraster ). Forskellen på bykultur og at være på landet. Kulturen i andre lande og deres skikke. Almindelig bordkultur og almen dannelseskultur. Så kulturelle udtryksformer rummer mere end som så.

Hvad skal børnene opnå:

 • børnene skal have kendskab til sange/sanglege
 • de skal have kendskab til musik, teater, rim og remser
 • de skal kunne kende og anvende forskellige materialer og udtrykke sig gennem disse
 • blive glad for noget de har lavet og anerkende noget andre har lavet
 • børnene skal lære en spisekultur
 • almen opdragelse ( at man ikke slår, kradser, kravler på bordet, kaster med tingene eller skriger når man ikke får sin vilje )
 • de skal opnå kendskab til den danske kultur samt andre kulturer
 • opnå ud af egen vilje at hjælpe til. Få en fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert. Gebærde sig socialt
 • kende forskellen på land og by

Hvordan støtter vi børnene:

 • de voksne er rollemodeler for sprogkulturen i huset, taler ordentlig til børnene og hinanden
 • guider børnene til at udtrykke sig verbalt i stedet for f.eks. at bruge hænderne
 • lærer børnene køkultur ved at hjælpe dem med f.eks. at stå og gå i række
 • gennem ris og ros give børnene en fornemmelse af, hvad der er rigtig og forkert opførsel
 • har forskellige musikinstrumenter til rådighed
 • har forskellige materialer til rådighed ( ler, lim, maling osv. )
 • sørge for bøger / video/ Ipad, som kan understøtte emner
 • give børnene mulighed for at opleve teater, musik og kunst
 • udflugter i nærmiljøet ( skov, strand, biblioteket m.m. )
 • have traditioner
 • have madkultur, opleve et fællesskab, hyggestund med bordskik

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 • lave aktiviteter hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem forskellige materialer

f.eks. maleaktiviteter, klippe/ klistre, lave lerfigurer, arbejde med naturmaterialer

 • højtlæsning og dialogisk læsning
 • udflugter
 • spille teater sammen eller for børnene
 • kigge på billeder i bøger eller på Ipad
 • traditioner så som fødselsdage m.m.
 • emnearbejde med gentagelser og fordybelse
 • billeder og musik fra andre lande

Tegn:

 • viser lyst og glæde til at deltage i aktiviteter
 • udviser nysgerrighed og deltager aktivt, når vi er på udflugt
 • udviser glæde og deltager aktivt i traditioner
 • glæder sig over at vise det man har lavet ( billede, lerfigur osv. )
 • udviser glæde ved musik, dans, teater m.m.
 • begynder at vise bordskik

Børn med særlige behov:

 • mere tid
 • rød tråd mellem forældre og institution
 • flere gentagelser
 • ekstra guide
 • en til en