Den sproglige kompetence

Det er vigtigt for både at være en del af fællesskabet, men også kunne kommunikere sine følelser og frustrationer, at kunne udtrykke sig.

Hvad skal børnene opnå

 • kunne lytte til en besked
 • kunne lytte til en fortælling/historie
 • interessere sig for bøger, sange, rim og remser
 • kunne gentage/ imitere ord
 • sætte ord på følelser
 • spørge om hjælp
 • sætte ord på leg
 • tage initiativ til sprog, lave lyde, vrøvle/ prøve sig frem
 • gå fra at pege, til enkelte ord, til påbegynde sætninger
 • kommunikere med de andre børn samt de voksne

Hvordan støtter vi børnene:

 • giver dem tid og ro til at sætte ord på
 • motiverer dem til at anvende sprog
 • gentager og anerkender samt roser deres initiativ til sprog
 • hjælper med at sætte ord på leg og dialog med de andre børn
 • hjælper med at sætte ord på følelser
 • hjælper med at spørge/ sige fra i legesituationer
 • udfordrer børnene via. beskeder
 • er nærværende
 • sætter ord på, når vi som voksne gør klar til mad, er med i leg, i aktiviteter osv.
 • være opmærksomme på det non verbale sprog ( mimik, kropssprog, ansigtsudtryk m.m. )
 • skaber nysgerrighed for sproget, og møder barnet på det stadiet, det nu er
 • følger barnets spor. Griber muligheden, når der opstår mulighed for sprog, og motiverer der
 • gentagelser generelt

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 • dialogisk læsning
 • pegebøger/ billedbøger hvor vi sætter ord på”sprogbad”( siger ordene, sætter ordene i kontekst, hører, mærker, bevæger, ser på billeder osv. )
 • spil med farver, billeder osv.
 • samling
 • sange med og uden fagter
 • leg med rim og remser
 • leg med overbegreber ( frugter, grøntsager, møbler osv. )
 • teater
 • små videoklip på Ipad
 • emneuger med fordybelse i områder ( f.eks forår, tegn på forår, udflugter i naturen, billeder af forår osv. )

Tegn:

 • får større ordforråd
 • får lyst til at fortælle
 • genkender sange/ fagter og synger med/ laver fagter
 • sætter lyd / ord på følelser
 • giver verbal eller nonverbalt udtryk for sine behov
 • bruger sprog i samvær med andre
 • sætter ord på handlinger

Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • motivere til sprog
 • ros og anerkendelse
 • sætte sprog på handlinger