Den sociale kompetence

Gennem sin tid i vuggestuegruppen lærer barnet at forholde sig ikke blot til sin familie, men også at opbygge en relation til de voksne samt andre børn i vuggestuegruppen. Det at kunne indgå i et fællesskab med de andre, at vente på tur, udvise empati, tage initiativ til en relation/dialog med andre og respektere, når de andre siger fra, er vigtig for et godt samspil.

Læremål:

Hvad skal børnene opnå

 • være åbne overfor nye venskaber
 • være hjælpsom
 • acceptere når andre siger fra
 • gå på kompromis
 • vente på tur
 • lytte
 • kunne tåle lidt modgang
 • tage initiativ
 • tale pænt
 • kunne sige fra
 • deles om ting

Hvordan støtter vi børnene:

 • guider børnene i legesituationer/ hjælper med at spørge
 • giver ros
 • siger fra, når der bliver brugt grimt sprog
 • de voksne som rollemodeller
 • hjælper med at sætte ord på følelser
 • hjælper dem med at sige fra
 • hjælper dem med at rumme følelser via trøst og empati
 • hjælper dem til at deles ved at finde på løsninger, erstatningslegetøj osv.
 • anvende høflighedsfraser
 • giver børnene lov til at være utilfredse

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 • samlingsstund
 • legestund
 • spil
 • motorik
 • samarbejdsøvelser
 • praktiske opgaver

Tegn:

 • viser omsorg for de andre børn
 • viser glæde ved at være en del af fællesskabet
 • begynder at lære turtagning og lytte når andre taler
 • deltager aktivt i leg
 • deltager aktivt i aktiviteter

Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • ros og anerkendelse
 • ekstra støtte i aktiviteter samt leg
 • mindre grupper, færre at forholde sig til ( f.eks. start med et barn )