Dagligdagen

I vuggestuegrupperne lægger vi vægt på, at dagligdagen tilrettelægges, så den tilgodeser dit barns behov og udvikling.

Barnet skal føle, at de voksne er nærværende, at barnet føler sig værdsat, at der er voksne, som lytter, er engagerede og viser interesse for at skabe en god relation og giver sig tid til dette.

Det er vigtig for os, at barnet trives, og at vi lytter til og er opmærksomme på barnets signaler. Derfor er det vigtig med et personale, som er gode til at iagttage, udvise omsorg og giver plads til børns forskellighed.

Vores hverdag indeholder forskellige aktiviteter som ture ud af huset, leg inde og ude, kreative sysler, musiske og motoriske aktiviteter samt spontane aktiviteter.

Det er vigtigt, at der i hverdagen samt aktiviteter gives plads til udvikling. Børnene præges gennem leg, passende krav, til fordybelse, motiveres til at få lyst til at lære, eksperimentere og udforske.

Vores pædagogiske aktiviteter samt dagligdag er planlagt ud fra lærerplanerne.