Normering

Nørrevang Børnehus er normeret til 52, fordelt på 3 stuer. Der kan i perioder være flere eller færre børn på stuerne. Der er som oftest tilknyttet 3 voksne til hver stue. Børnene er fra 0-6 år