Høstfest

Vi holder hvert år i september en stor høstfest, hvor det er bedsteforældre der bliver inviteret til at deltage. Vi har forinden øvet os på høstsange, sanglege og det hele slutter af med, at vi alle danser på legepladsen og efterfølgende er der aktivitets boder hvor der leges og hygges.